Equinix – wywiad (część 1)

Equinix – wywiad (część 1)

LIM Center jako ważny element globalnej infrastruktury Equinix. Rozmowa z Robertem Buszem – Dyrektorem Zarządzającym Equinix w Polsce

  1. Od jak dawna Equinix rozwija swoją działalność w Polsce?

Equinix rozpoczął swoją działalność w Polsce w 2016 r. poprzez przejęcie grupy Telecity wraz z dwoma należącymi do niej centrami danych oraz punktem wymiany ruchu internetowego – Polish Equinix Internet Exchange (wcześniej PLIX). Możemy się pochwalić globalnym wzrostem przychodów od 73. następujących po sobie kwartałów. Nasza działalność utrzymuje podobną dynamikę również w Polsce.

W Warszawie ulokowane jest także jedno z naszych trzech Centrów Rozwoju Produktu  – Equinix Product Development Centers na świecie. Dwa pozostałe mieszczą się w Dolinie Krzemowej oraz Singapurze. 

  • Od jak dawna firma Equinix obecna jest w LIM Center?

Equinix jest obecny w LIM Center od momentu wspomnianego przejęcia grupy Telecity. W tej lokalizacji dostępne jest centrum danych Equinix IBX® WA1 oraz Equinix Internet Exchange – jeden z największych węzłów ruchu sieciowego w Europie Wschodniej i pod względem wielkości ruchu, największy taki punkt Equinix w całym regionie EMEA.

Ta lokalizacja sprawia, że data center WA1, które zostało przez nas niedawno rozbudowane i zmodernizowane, znajduje się w centrum cyfrowej transformacji w Polsce. Umożliwia ono dostęp do ponad 200 dostawców sieci, ponad 70 firm świadczących usługi w chmurze i IT oraz ponad 35 dostawców treści, co stanowi ważną przewagę biznesową.

  1. Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o wyborze lokalizacji Data Center?

Centra danych, które zapewniają korzystne warunki środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, eliminują ryzyko operacyjne oraz zwiększają wydajność. Przy wyborze lokalizacji istotna jest odległość od stabilnych źródeł energii, ale także łączności sieciowej oraz partnerów branżowych.

Nasi klienci potrzebują dostępu do różnych centrów danych w strategicznych lokalizacjach, aby móc realizować duże wdrożenia IT oraz zapewnić ciągłość działania, a także skrócić odległość pomiędzy pracownikami, partnerami i klientami. Zdajemy sobie sprawę, że położenie jest bardzo istotne – dbamy więc o to, żeby centra danych znajdowały się w strategicznych dla naszych klientów lokalizacjach, jednocześnie uwzględniając lokalne warunki.

Ponad 220 naszych centrów danych Equinix International Business Exchange ™ (IBX®) jest połączonych bezpośrednio w warstwie fizycznej i wirtualnej w 63 metrach na całym świecie. Zapewniamy więc bezpieczny i bezpośredni dostęp do globalnej infrastruktury cyfrowej.

  1. Jaką rolę odgrywa warszawskie centrum IBX w globalnej infrastrukturze Equinix?

Nasze centra danych w Polsce odgrywają ważną rolę w globalnej infrastrukturze Equinix. Niedawne inwestycje – takie jak otwarcie nowego data center WA3, czy modernizacja i rozbudowa WA1  –  pozwalają nam jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania i potrzeby klientów lokalnych oraz międzynarodowych. W obliczu wzrostu adaptacji rozwiązań chmurowych, firmy i organizacje oczekują dopasowanego i elastycznego podejścia.  Znaczenie bezpośrednich i prywatnych połączeń z klientami oraz partnerami, takich jak interconnection, które oferujemy, ma coraz większe znaczenie szczególnie w przypadku dużych globalnych firm.

Udostępnij post: