Linie Lotnicze El Al w LIM Center: wywiad z El Al General Manager for Poland, Panem Andrzejem Jackowiakiem

Linie Lotnicze El Al w LIM Center: wywiad z El Al General Manager for Poland, Panem Andrzejem Jackowiakiem

Od jak dawna El Al Prowadzi działalność w LIM Center?

Niemalże od samego początku działalności na terenie Polski. Pierwszy rejs samolotu naszych linii do Warszawy odbył się 28 marca 1989, a już trzy miesiące później, 30 czerwca, podpisaliśmy kontrakt wynajmu biura w LIM. Właśnie upłynęła 33 rocznica. Przez cały ten okres biuro mieści się w tym samym miejscu.

Jaka jest rola warszawskiego oddziału w strukturze linii lotniczych El Al?

Odpowiadamy za pełna reprezentację i obsługę linii El Al w ramach terytorium Polski, jesteśmy zatem placówką o zasięgu krajowym. Zasadniczym elementem naszej działalności, tak w przeszłości jak i teraz, jest stała współpraca z biurami i agentami podróży oraz organizatorami wyjazdów z rynku polskiego.

Udostępnij post: